Găng Tay Cách Điện REGELTEX – GCD0007

Găng tay cách điện là sản phẩm cần thiết đối với người lao động trong ngành điện. Giúp bảo vệ tính mạng và sức khỏe người lao động. Chúng tôi cung cấp găng tay REGELTEX chuẩn Pháp đầy an toàn.